Hotline: 028.7300.5191

Lịch sử công ty

Năm Nội dung

2018

Nhà máy SYSTEEL VINA chính thức đi vào hoạt động từ quý 2 năm 2018

2017

Thành lập nhà máy sản xuất tấm cách nhiệt panel tại Nepal và Campuchia.

Bắt đầu xây dựng nhà máy tại Đồng Nai

2016 Đạt được bước tiến lớn trong lĩnh vực nhà module bằng công nghệ tấm panel kết hợp với tất cả thế
mạnh của SY trở thành nhà tiên phong thay đổi ngành kiến trúc

2015

Thành lập nhà máy sản xuất tấm cách nhiệt panel tại Indonesia
2013 Thành lập nhà máy sản xuất tấm cách nhiệt tại Việt Nam

2002

Tập đoàn SY mở rộng thị trường tại khu vực Đông Nam Á

2001

Tiếp nối bước phát triển vượt bậc, tập đoàn SY thành lập cơ sở sản xuất tấm cách nhiệt panel tại Anseong

1994

Tập đoàn SY được thành lập, thực hiện triển khai dự án đầu tiên về phân phối vật liệu xây dựng.